Onze NAHbij procedure

Aanmelden

De cliënt of verwijzer kan een aanmelding doen via het aanmeldformulier. Een van onze intakers neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op. 

Intake

De intake vindt binnen twee weken in overleg met u plaats. Meestal is dit bij u thuis, maar kan ook op kantoor bij de verwijzer of in de revalidatiesetting. 

Kennismaking

Als de gemeente een indicatie heeft afgegeven volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis. De intaker komt dan met uw vaste begeleider naar u toe. 

Vervolg

Vervolgafspraken plant u samen met uw vaste begeleider in.

Na zes weken belt de intaker om te horen hoe de opstart is.

Na drie maanden volgt er een evaluatiegesprek bij u thuis.

De begeleider zal met u samen het behandelplan c.q. trajectplannen opstellen en er zorg voor dragen dat deze tijdig bij de gemeente zijn. Verlenging en/of afronding van de begeleiding gaat uiteraard in overleg.