NAHbij! klachtenregeling

Tijdens de begeleiding kan er iets misgaan. Indien u naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent begeleid, kunt u een klacht indienen. Het is belangrijk dat u eerst zelf probeert om de klacht samen met uw begeleider te bespreken en op te lossen. Vaak is dit voldoende. 

Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van NAHbij!. 

Het is tevens mogelijk de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het onverhoopt niet lukt de klacht op te lossen, kunt u een klacht indienen.

Indien u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met het NFG secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. De contactpersoon klachtopvang zal dan contact met u opnemen. Vermeld in de mail dus ook uw telefoonnummer zodat, indien nodig, telefonisch contact met u opgenomen kan worden.