Herstel bij hersenletsel | Particuliere consulten

Informatie

U kunt begeleiding krijgen bij emotionele en ingrijpende gebeurtenissen, verlies en rouw, levensvragen en een veranderd toekomstperspectief.

Wij helpen u bij het uiten en verwerken van uw gevoelens en gedachten en ondersteunen u bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Tarieven

Het tarief voor een particulier consult bedraagt € 104,00 per uur. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Voor informatie over mogelijke vergoedingen van uw zorgverzekeraar kunt u kijken op de website van: www.de-nfg.nl. Hier vind u een actueel overzicht. Voor de precieze hoogte van de vergoeding adviseren wij u om uw polisvoorwaarden of verzekeraar te raadplegen op complementaire geneeswijzen.

Consulten die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Voor de gesprekken wordt immers tijd vrijgehouden die niet meer op zo’n korte termijn ingevuld kan worden.