Uw privacy is vanzelfsprekend

Alle gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij zijn daarvoor gehouden aan onze beroepscode. Als er overleg nodig is met een behandelend arts, gemeente of andere instantie, dan gebeurt dit alleen in samenspraak met u.

De privacy van onze cliënten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.