Onze zorg voor onze (NAH) cliënten helder in beeld

 • Mensen met NAH (Niet aangeboren Hersenletsel); cogntief hersenletsel na bijvoorbeeld een herseninfarct / hersenbloeding / hersenkneuzing
 • Mensen met een chronische beperking: Parkinson, MS, Reuma, Diabetes, COPD, cardiale problematiek, andere neurologische aandoeningen
 • Mensen met kanker
 • Mensen die te horen hebben gekregen dat er geen verdere behandeling meer mogelijk is
 • Mensen die begeleiding willen na het overlijden van hun dierbare

De impact van uw aandoening op het dagelijks leven kan groot zijn voor uw en uw naasten. 

Voorbeelden van hulpvragen zijn:

 • Sneller moe zijn, niet merken dat u moe bent en daardoor over grenzen gaan
 • Emoties die minder in bedwang te houden zijn, waardoor sneller conflicten ontstaan
 • ​Het overzicht kwijt zijn, waardoor werkzaamheden moeizaam verlopen
 • Karakterveranderingen, waardoor mensen in uw omgeving u moeilijker begrijpen
 • Moeite hebben met plannen, structuur aanbrengen en de eigen regie behouden
 • Verwerking en acceptatie van de ziekte voor u, uw partner en familie
 • Aandacht voor veranderd toekomstperspectief
 • Aandacht voor de “onzichtbaarheid” van het letsel, het communiceren naar anderen hierover
 • Het leren aanvaarden van hulp, “nee” leren zeggen
 • De veranderde relatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen van wie er één NAH, Parkinson, MS of een andere aandoening heeft
 • Veranderingen in werksituatie of dagbesteding
 • Veranderingen in het sociale leven, communicatieproblemen,eenzaamheid
 • Het voorbereiden op de toekomst bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd
 • Indien nodig, een verwijzende functie naar andere instanties