Ondersteuning voor mantelzorgers en naasten bij het omgaan met NAH in je directe omgeving.

Hersenletsel verandert veel in het leven van degene die het treft, maar ook voor de dierbaren. Als partner kun je plots mantelzorger worden. U bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald zorgt voor een dierbare. Deze zorg is dan minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden. Het goede nieuws is dat mensen met hersenletsel redelijk stabiel kunnen leven mits er sprake is van rust, regelmaat, prikkelarme omgeving en overzicht. Het minder goede nieuws is dat het NAH uw relatie met uw dierbare volledig overhoop kan halen. 

U kunt gevoelens ervaren van dankbaarheid dat uw naaste er nog is, u kunt gevoelens ervaren van frustratie, stress, angst, verdriet. Het leven was, veilig, voorspelbaar en vertrouwd, nu is het volledig veranderd. Het is mogelijk dat u voor u zelf en in samenspraak met uw naaste een nieuwe balans vindt.

Waar kunnen wij u in ondersteunen?

 • Samen kunnen we het veranderd gedrag bespreekbaar maken
 • Het duidelijk krijgen van uw rol als mantelzorger naast de mogelijke rollen van moeder zijn, werknemer zijn, parner zijn, etc
 • Jullie gezamenlijke toekomstperspectief bespreekbaar maken
 • Aandacht hebben voor het verlies, voor de rouw, samen hierover kunnen praten, lachen en huilen
 • Het verduidelijken van het onzichtbare aspect van NAH aan de buitenwereld, waar vaak veel onbegrip heerst
 • Het in balans houden van uw ruimte in eigen tijd en eigen rust en ontspanning. Dit is nodig om er goed te kunnen zijn voor u zelf en uw naasten
 • Contact onderhouden met specialisten op medisch, cognitief en gedragsmatig gebied. Onze lijntjes zijn kort
 • Het aanvragen van ondersteuning via de WMO van uw gemeente
 • Het geven van tips en handvatten om met de veranderde situatie om te gaan
 • Het voorkomen van overbelasting terwijl het alledaagse leven gewoon doorgaat
 • Het bieden van een luisterend oor

En dat alles met als doel dat u ondanks alle verandering samen met uw dierbaren kunt blijven genieten van het leven, oftewel van overleven naar leven!