Thuisbegeleiding bij hersenletsel NAH

Informatie

Wij willen nabij zijn bij mensen met hersenletsel en hun omgeving. Uw leven is flink veranderd, het leven van uw naaste ook. Wij ondersteunen u graag in het weer “op de rit krijgen” van uw/jullie leven na de breuk in uw levenslijn. Zo wordt hersenletsel ook wel genoemd. Dit doen we door middel van begeleiding bij u thuis. Begeleiding bij u thuis wordt ook wel ambulante of individuele begeleiding genoemd. U kunt hierbij denken aan:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • structureren van het dagritme
  • sociale contacten en sociale omgeving versterken
  • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • administratie doen / post afhandelen
  • boodschappen doen
 • Voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen.
 • Hulp bij uitvoeren en behouden van vaardigheden die aangeleerd zijn tijdens behandelingen/revalidatietrajecten.
 • Nog beter leren begrijpen wat uw aandoening betekent voor uzelf, uw naasten.
 • Herstel van eigenwaarde en zelfvertrouwen


Het doel is u de ondersteuning te bieden die u nodig heeft, om uw leven weer zelf in de hand en op de rit te krijgen. U behoudt uiteraard de regie. Uw persoonlijke begeleider helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren vanuit uw eigen kracht. 

Uw dierbaren kunnen indien gewenst betrokken worden bij de begeleiding. In sommige situaties is er de mogelijkheid voor een tweede begeleider. Denk bijvoorbeeld aan een gezin dat behoefte heeft aan een-op-een ondersteuning.

Tarieven

De financiering loopt via uw gemeente. De WMO van uw gemeente kan de kosten van een begeleidingstraject vergoeden, zowel ZIN (Zorg in Natura) als PGB (Persoons Gebonden Budget). Uw betaalt dan mogelijk een eigen bijdrage van € 20,60 per maand aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat uw werkgever externe gespecialiseerde hulp vergoed. Overleg met uw werkgever over de mogelijkheden om op deze manier een begeleidingstraject te volgen.