Onze NAHbij! Kernwaarden

Onze drie kernwaarden, veerkracht, verbinding en vertrouwen, zijn als een rode draad verweven in onze begeleidingen.

Veerkracht

De veerkracht van de mens om in moeilijke situaties staande te blijven, in contact met elkaar te blijven, vinden we telkens weer bijzonder. Zeker als er sprake is van leven met chronische beperkingen; van leven in de wetenschap dat u niet beter wordt; van verder leven na een groot verlies; worden we telkens weer geraakt door de kracht van de ander. Het samen herontdekken van uw kracht blijft voor ons voelen als een grote eer en diep respect.

Veerkracht is het vermogen om ook onder of na moeilijke omstandigheden goed te functioneren en te groeien. Vaak wordt hiervoor de Engelse term “resilience” gebruikt.

Het gaat namelijk niet alleen over het zich weer oprichten na een moeilijke situatie, maar ook over het verder groeien. Als u leeft vanuit veerkracht/resilience leidt dat tot een ander perspectief op problemen. Het gaat niet alleen om het verbinden van wonden of het plakken van pleisters, maar vooral om het vertrouwen in het gezonde deel rondom de wond.

Verbinding

Verbondenheid is het gevoel van verbinding dat mensen ervaren wanneer zij zich bij anderen gezien, gehoord en gekend voelen, respect ervaren en herkenning vinden. U mag er van uitgaan dat u steun en kracht uit de relatie met uw begeleider ontvangt, naastenliefde en nabijheid. 

Verbonden zijn is werkelijk contact met de ander, iets willen delen met de ander, kunnen leren van de ander. In verbinding zijn met jezelf betekent dat je je kunt verbinden met de ander. 

De begeleider kan u in contact brengen met mensen met soortgelijke ervaringen als u, mocht daar behoefte aan zijn. 

Vertrouwen

Vertrouwen is geloven in de betrouwbaarheid, de eerlijkheid van de ander. Tevens ook in jezelf, je zelfvertrouwen. Door NAH kan het zelfvertrouwen en het vertrouwen in uw lichaam beschadigd worden.

Door het NAH, breuk in uw levenslijn, is het belangrijk uw autonomie te heroveren. Hoe kan ik prettig en zinvol leven, binnen mijn grenzen en mogelijkheden en dan het liefst op zo'n manier die bij mij past? U kunt niet meer wat u kon, u bent wellicht meer afhankelijk. Autonomie betekent zelfredzaamheid, het regelen, eigen keuzes maken (zelfbeschikking) en regie hebben over uw leven (zelfmanagement). 

Door te ontdekken hoe u weer zelf de regie kunt hebben en dat u zelf kunt bepalen wat er gebeurt, in samenspraak met uw naasten, mag het geschaadde vertrouwen weer helen.