Cliëntervaringen niet aangeboren hersenletsel

Hieronder staan een aantal quotes/uitspraken van mensen die begeleiding hebben of hebben gehad bij NAHbij!

"Ik ben heel blij met de begeleiding en ondersteuning van NAHbij!. Er komt veel op mijn pad na de diagnose Parkinson. Ik kan bij de begeleiding mijn hart luchten, ze ondersteunt mij bij voorbereidingen van gesprekken en leert mij om te gaan met mijn verminderde energie."
Mevrouw B. Grutters-Hendriks

"Ik zat in revalidatie, en zo kwam ik bij NAHbij! terecht. Ik dacht dat ik alles wel kon oplossen, dat kon ik immers vroeger ook. Ik was wat eigenwijs, toch moest ik écht geholpen worden. Veel heb ik opnieuw moeten leren. Ik ben ervan overtuigd dat ik zonder de begeleiding van NAHbij! niet zo ver gekomen was, als dat ik nu ben!"
Meneer M.

"Opgesloten in het Parkinsonweb"
"In 2016 is bij mij Parkinson geconstateerd. Door de tremor en te weinig energie kan ik mijn hobby beeldhouwen niet meer uitvoeren. In een gesprek met de maatschappelijk werkster Yvonne vroeg ze mij om uit te leggen hoe parkinson voor mij voelde. Hierop reageerde ik als volgt: ik voel me als een vlieg die in een web gevlogen is en er vervolgens niet uit kan en door de spin in het web (Parkinson) langzaam wordt opgegeten. Yvonne vroeg of ik dit met een beeldhouwwerk kon uitbeelden. Ik heb dit op de volgende manier uitgebeeld."
Theo Beckers, gepubliceerd in het Parkinson Magazine