Voor verwijzers & professionals niet-aangeboren hersenletsel

Wilt u uw patiënt de mogelijkheid bieden om buiten de huisartspraktijk of het ziekenhuis verder behandeld en begeleid te worden? Dan kunt u uw patiënt attenderen op deze website of de hieronderstaande folder aan hem/haar meegeven. Voor de aanmeldprocedure zie werkwijze. Mocht u meer informatie willen en/of willen overleggen, neem dan zelf even contact met ons op.

Er is momenteel geen wachtlijst.